Ekonaratologie

Příběhy patří k lidem odedávna. V současné době v západní civilizaci probíhá jev, který je odborníky nazýván „narrative turn“, tedy „návrat k vyprávění“

Narativní pedagogika a také narativní environmentální výchova využívají příběhy jako prostředky edukace. Teoretické pozadí ekonaratologie bylo v ČR poprvé publikováno nedávno (Jančaříková, 2008).

Nejde ale jen o lidské příběhy, jedním z hlavních cílů narativní ekologické výchovy je, aby se lidé naučili rozumět příběhům živého a neživého světa a pocítili touhu je chránit  (Nanson, 2005).

Schopnost porozumět příběhům přírody je přímo závislá na množství času s přírodou a v přírodě stráveným. Toto porozumění rozvíjí environmentální senzitivitu, osobnostní charakteristiku  založenou na poznávání přírody, porozumění přírodě a schopnosti odhalit, že někde něco neprobíhá  tak jak by mělo a touze pomoci a ochraňovat přírodu (Wilke, 1993). více + kontakt na autorku textu

Povídáte-li si rádi se stromy či skřítky, mrkněte zde

Odkaz na naši aktuální knihovničku (a tipy na "zelenou literaturu" nejenom pro děti)

Tipy knížky

20.04.2010 06:11
Přivezla jsem spoustu zelené dětské literatury FOTO (musíte rozkliknout Celý článek, odkaz se zprovozní)


 

PODPORUJÍ NÁS:

Město Semily

Nadace Ivana Dejmala

 

Kontakt

Semínko země z.s. Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum
tel. Semily 776 077 186
lenka.hrib@volny.cz